Жаңалықтар

    Мәтіннің мәтіні «Өзгерістерді шолу» қойындысында болуы керек:   Осы бөлім жер қойнауын пайдалану саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасында маңызды өзгерістер туралы қысқаша ақпарат береді.

    АО «Ай Карааул» направила ежегодный геологический отчет для хранения в «ВостКазнедра» и в МИР РК для согласования о проделанной работе за 2018 год в соответствии с требованиями Кодекса о Недрах от 24.05.2018 года.
    © Ай Карааул 2019